image1 image2 image3

Početna

202372024

Školska godina počinje 1.septembra u petak. Niži razredi u 8.00, prijem prvaka u 8.30, viši razredi u 10.00. Puno uspeha u novoj školskoj godini.