image1 image2 image3

O školi

Na severu Srbije, 27 km udaljeno od Subotice, nalazi se selo Đurđin sa 1700 stanovnika. U njemu se nalazi OŠ “Vladimir Nazor“ sa oko 150 učenika. Osnovana je još davne 1878. godine, a nova zgrada sa 5 učionica izgrađena je 1952.godine. Kabinetska nastava se danas odvija na dva jezika (srpskom i hrvatskom) u 12 odeljenja i ima oko 40 zaposlenih. U okviru škole nalazi se vrtić, te su i ta deca uključena u sve školske aktivnosti.